Toate regulile și condițiile de funcționare și utilizare a magazinului online Hekates.com sunt comform legilor în vigoare în România.

1.  Renunțarea la cumpărare

Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform legii comerțului la distanță (O.U.G. 34/2014 cu modificările ulterioare). Consumatorul* are dreptul să notifice în scris comerciantul ca renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.
Prevederile OUG 34/2014 se aplica doar consumatorului* definit ca orice persoana fizica.
Sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele la distanță încheiate conform art 16 din O.U.G 34.

Consumatorul* informează Hekates.com (S.C. Smart Axis s.r.l.) cu privire la decizia de retragere din contract, înainte de expirarea perioadei de retragere, prin intermediul unui cereri/declarație de retragere (cerere de returnare) care trebuie să conțină:

 • date cumpărător: nume și prenume, telefon, adresa de e-mail folosită la comandă;
 • număr factură și data emiterii facturii pentru produsul achiziționat;
 • denumirea și numărul de bucăți pentru produsele ce se doresc returnate
 • datele contului IBAN unde va fi restituită valoarea produselor (titularul contului bancar trebuie să fie identic cu titularul facturii).


Cererea de returnare va fi transmisă prin e-mail la adresa: contact@hekates.com
Hekates.com (S.C. Smart Axis s.r.l.) va trimite consumatorului prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de returnare, în termen de maxim 2 zile lucrătoare. Deoarece acest e-mail este transmis în mod automat, uneori, există posibilitatea ca e-mail-ul să fie interpretat greșit de către programele antivirus sau clientul de e-mail folosit, astfel fiind stocat în SPAM sau JUNK. Te rugăm să verifici dacă e-mail-ul a fost introdus în SPAM sau JUNK.
Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.

Returnarea produselor se va face fără întârziere nejustificată, pe cheltuiala clientului, în termen de maxim 14 zile calendaristice de la denunțarea contractului. Returnarea va fi efectuată doar prin intermediul unei firme de curierat (se recomanda utlizarea aceluiași serviciu de transport utilizat pentru recepționarea produselor) pe adresa indicată în mesajul de confirmare a primirii a cererii de returnare. Se recomandă returnarea produselor cu opțiunea verificare colet.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate, defecte, în stare de nefuncționare, etc. Dacă au fost cumpărate mai multe produse de același fel și dorești să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.

Hekates.com (S.C. Smart Axis s.r.l.) va rambursa sumele pe care le-a încasat drept plată din partea clientului strict în contul bancar din care clientul a efectuat plata. În cazul în care acel cont bancar nu mai este valabil, clientul va comunica un nou cont bancar și dovada că el este titularul acelui cont bancar. Nu se returnează nicio sumă în numerar. Plata va fi efectuată în maxim 15 zile lucrătoare de la data informării de către client asupra deciziei sale de renunțare la cumpărare și numai după primirea și verificarea produsului returnat. Suma rambursată nu include cheltuielile de transport. Taxele privind transferul bancar sunt suportate de către Hekates.com (S.C. Smart Axis s.r.l.).

Clientul este responsabil doar în ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, clientul ar trebui să le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin.

2.  Retur de produse (alte situații decât renunțarea la cumpărare)

În afară de prevederile OUG 34/2014, clientul are dreptul să returneze produsul comandat și în situațiile prezentate mai jos.

Poți solicita returul de produse în următoarele cazuri:

2.1  Produsul livrat nu corespunde specificațiilor din site
Poți solicita returnarea produsului pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii (în cazul în care produsul nu mai este disponibil).

2.2  Produs nefuncțional în primele 48 ore (2 zile lucrătoare) de la recepție
În cazul în care produsul achiziționat a fost livrat nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, în urma notificării în scris (email:  contact@hekates.com) în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

2.3  Produs în colet deteriorat
Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, îți recomandăm să refuzi recepția lor. Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat și se poate întocmi un proces verbal împreună cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menționată starea coletului din momentul livrțrii.

2.4  Produse livrate greșit
În cazul în care s-a livrat alt produs decât cel comandat.

3.  Procedura de retur

Costurile de retur pentru situațiile prezentate mai sus (nu și în cazul renunțării la cumpărare) sunt asumate de către Hekates.com (S.C. Smart Axis s.r.l.) cu condiția obligatorie de a se utiliza aceeași firmă de curierat care a livrat produsul.

Solicitările de retur se notifică prin e-mail la adresa contact@hekates.com în termen de maxim 48 de ore de la primirea produsului.

Returnarea produselor va fi efectuată prin curier, la adresa ce îți va fi comunicată în confirmarea primirii cererii de retur.

4.  Condiții de retur

Dacă un consumator își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat bunurile într-o măsura care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a bunurilor, consumatorul răspunde pentru eventuala diminuare a valorii bunurilor.

Acțiuni neacceptate care duc la diminuarea valorii produsului returnat sau pierderea dreptului de retragere:

 • folosirea produselor în orice alt mod decât testarea prin pornirea/oprirea aparatului;
 • ruperea sigiliilor și a etichetelor;
 • ruperea sau deteriorarea ambalajelor originale (ambalajele originale fac parte integrantă din produs);
 • zgârierea, murdărirea, pătarea, impregnarea produselor cu substanțe externe;
 • desigilarea accesoriilor consumabile (de ex. cartușe de cerneală, toner etc.);
 • desigilarea sau instalarea licențelor software.


Accesoriile (manuale de utilizare, CD-uri, cabluri etc.) aflate în cutia produsului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din produs. Ca urmare atunci când returnați un produs aveți obligația de a-l returna cu ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.

Valoarea produselor folosite, cu urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se acceptă retur numai după aducerea lor la conformitate, implicând costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzarii ca produs Recondiționat / Refurbished. Valorea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferență dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit.
Valoarea produselor cu ambalajul original deteriorat (carton șifonat și/sau rupt și/sau tăiat și/sau găurit și/sau ud și/sau cu urme de etichete, bandă adezivă, pix, marker etc.) se diminuează cu valoarea aducerii la conformitate.
Valoarea produselor cu ambalajul original lipsă sau incomplet (de exemplu: suporți de siguranță, elemente de protecție din carton sau polistiren etc.) se diminuează conform valorii aducerii la conformitate.
Orice modificare a stării produselor sau deteriorarea ambalajului original a acestora ce face imposibilă vânzarea produsului ca nou, duce automat la aplicarea proceduri de returnare supusă unor taxe de readucere a produselor la starea în care au fost livrate.
Diminuarea se aplică între 10%-90% din valoarea inițială a produsului. Taxa de diminuare va fi comunicată către client la recepționarea produselor modificate.
Produsul returnat trebuie să fie însoțit de Certificatul de Garanție în original, dacă acesta este emis de producător/distribuitor, cu excepția certificatelor de garanție emise în format electronic.
Dacă produsele returnate au fost însoțite de eventuale bonusuri/cadouri, trebuie returnate și acestea. În caz contrar, valoarea acestora se diminuează din valorea returului.

Daca s-au achiziționat mai multe produse de același fel și se dorește returul pentru toate, te rog să te asiguri că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.

Următoarele categorii de produse NU se pot returna decât sigilate:

 • Produse software, audio sau video pe suport material;
 • Consumabile (filtre și cartușe filtrante, cartușe refil, acumulatori, cartușe imprimantă, accesorii birotică și papetarie etc.);
 • Extensii de garanții;
 • Birotică și papetarie;
 • Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, doar unul dintre produse poate fi desigilat, restul de produse le putem accepta doar dacă sunt sigilate.

Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014 art. 16.

Produse excluse, fără drept de returnare:

 • Produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • Produsele aduse în stoc în urma unei comenzi speciale ferme și a efectuării plații în avans, nu pot fi returnate;
 • Produse susceptibile de a se deteriora sau de a expira rapid;
 • Produse consumabile desigilate aferente oricărei categorii de produse din ofertă;
 • Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • Înregistrări audio, video, sau programe informatice sigilate, care au fost desigilate;
 • Conținut digital care nu este livrat pe un suport material (ex. software, material audio, material video, cărți și documente digitale, etc.);
 • Licențe electronice, carduri PrePay, abonamente.

Aceste excepții se aplică conform Art. 16 din O.U.G. 34/2014.

Condițiile de retur în cazul persoanelor juridice (operatori economici**)/clienților care nu întrunesc condițiile privind calitatea de consumator* (Confom Legea 449/2003, Art. 2 Lit. a):

 • Produsul livrat nu corespunde specificațiilor din site;
 • Produs nefuncțional în primele 48 ore (2 zile lucrătoare) de la recepția produsului;
 • Produs în colet deteriorat;
 • Produs livrat greșit;
 • Produsul returnat să fie sigilat;
 • Produsul să se încadreze în categoria produselor acceptate la retur și să îndeplinească condițiile de retur.


Procedura de retur în cazul persoanelor juridice (operatori economici**)/clienților care nu întrunesc condițiile privind calitatea de Consumator* se supune regulilor de retur prezentate mai sus.

5.  Clauze finale

Ne rezervăm dreptul de aplicare a unei penalizări sau de refuzare în cazul produselor care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate sau cu termen de retur depășit.

Expeditorul răspunde în totalitate cu privire la corectitudinea datelor înscrise pe documentul de transport (AWB), cât și de ambalarea corectă și etichetarea corectă a coletelor.
Coletele trimise de către expeditor trebuie sa fie ambalate într-un mod care să protejeze produsul de factorii ce pot duce la deteriorarea acestuia pe toată durata transportului (se recomandă folosirea elementelor de siguranță (ex: poliester, carton, folie bule de aer, etc.). De asemenea, se recomandă ambalarea coletului astfel încât să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului. Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren.
În vederea evitării refuzului coletelor deteriorate și pentru verificarea integrității produselor și accesoriilor, recomandăm ca returul să se facă cu posibilitatea verificării coletului la recepție.
În situația în care coletul prezintă suspiciunea deteriorării sau a unei înșelătorii și nu poate fi verificat în prezența agentului de curierat (în lipsa opțiunii de verificare colet) acesta va fi returnat expeditorului, ulterior va fi încheiat procesul verbal de constatare în prezența agentului de livrare.

Termenul de analizare al unei solicitări de retragere din contract poate varia între 5 - 10 zile lucrătoare de la recepția produsului dar nu va depăși termenul legal de rambursare contravalorii în conformitate cu legislația în vigoare.

Returnările prin curierat rapid sau prin poștă nu se vor face cu ramburs. Returnarea sumelor de bani achitate se vor realiza ulterior, strict prin transfer bancar.

Pentru a solicita eventualele despăgubiri de la firma de curierat puteți să verificați integritatea produsului returnat în prezența agentului de curierat și îți recomandăm să soliciți încheierea unui proces verbal de constatare.

Conform Lege 449 /2003, art 2 Lit a :
*Consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intră sub incidența prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.
** Orice operator economic înregistrat la ANAF în baza unui CUI/CIF cu excepția organizaților non-profit sau a asociațiilor alcătuite din persoane fizice care nu au ca scop profitul (ex. asociații de locatari).